Ημερίδες

The Recyclers

Μια ημερίδα εικονικής πραγματικότητας με στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και εξοικείωση τον μαθητών στο νέο σύστημα ανακύκλωσης 4 ρευμάτων. 

Δήμοι

Εκπαιδευτικές μονάδες

Ημερίδες

Συμμετέχοντες